Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pr@ihu.edu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310 998250, +30 2310 998314, +30 2310 474567

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: "1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Επιστημών Υγείας 3. Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής"

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιοπληροφορική, Υπολογιστική βιολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του ΔιΙΠΜΣ θα μπορούν να καλύψουν ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμούς, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk