Οικονομική Επιστήμη


ΙΔΡΥΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: post.econ@aueb.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 820 3617

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλπ), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ , ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Διάρκεια σε εξάμηνα : 3 ή 4 εξάμηνα, ανάλογα αν ο φοιτητής επιλέξει διπλωματική εργασία ή επιπλέον μαθήματα αντίστοιχα.

Απόφοιτοι του Προγράμματος απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eθνική Τράπεζα, , Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ernst & Young, IBM, κ.ά.) ή συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια (όπως Yale, MIT, Princeton,Harvard, LSE κ.α.) για να στελεχώσουν αργότερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (όπως University of Chicago, Birmingham Business School, Ο.Π.Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, κ.ά.).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk