Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info-hsda@auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310 999148

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας, Στατιστικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Οικονομικών, Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.) ή απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Στατιστική, Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων, λογισμικό R, Μετα-έρευνα

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι αυτού του Μεταπτυχιακού θα μπορούν να εργαστούν σε θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της ανάλυσης Ιατρικών Δεδομένων. Ήδη έχουμε συμφωνητικό με την εταιρεία IQVIA για πρακτική εξάσκηση στο πλαίσιο της διπλωματικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk