Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: cladopou@dent.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310 999 561

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: "Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, φαρμακευτικής, Κτη-
νιατρικής), Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Χημικών Μηχανικών), Βιολογικών και Θετικών
επιστημών (φυσικών, Χημικών, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Πληροφορικής κ.α) και άλλων συναφών ειδικοτήτων."

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εφαρμοσμένα βιοϋλικά, εμβιομηχανική, ιστοτεχνολογία, οδοντική και καρανιοπροσωπική εμβιομηχανική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk