ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 36

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: esotir@ecd.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103688095

ΦΑΞ: 2103688057

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
2. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση ανάλογα με το πεδίο εξειδίκευσης:
- να γνωρίζουν τις ιστορικές και θεωρητικές βάσεις των συμβουλευτικών προσεγγίσεων
- να εφαρμόζουν συμβουλευτικές πρακτικές και δεξιότητες, με στόχο την προώθηση του «ευ ζην». Να υποστηρίζουν δηλαδή τα άτομα που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών τους, στην επεξεργασία των δυσκολιών τους, στην επιτυχή διαχείριση των καταστάσεων κρίσης που αντιμετωπίζουν και στην ενδυνάμωσή τους, στο να θέτουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες και τους στόχους τους,
- να εστιάζουν στη σχέση μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου, εκτιμώντας την ετερότητα και προωθώντας την ατομική ενδυνάμωση και την κοινωνική αλλαγή,
- να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο χώρο της συμβουλευτικής,
- να αντιμετωπίζουν επαγγελματικά και δεοντολογικά ζητήματα στην πρακτική και άσκηση της συμβουλευτικής,
- να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να αναδεικνύουν τις κοινωνικές και προσωπικές συνθήκες που επηρεάζουν την ψυχολογική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την κοινωνική φροντίδα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk