Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1) Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
2) Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
3) Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 6

ECTS (συνολικά): 180


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4200 - 22800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: vanag@dent.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 746 1120/ 1159

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Στοματολογία, Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του Π.Μ.Σ. Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος, εκφραζόμενος ανά ειδίκευση:
1) Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής:
Είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αφενός για τη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων ή καταστάσεων που αφορούν στην περιοχή του στόματος και αφετέρου για τη διαχείριση των τοπικών ή γενικών προβλημάτων και επιπλοκών που σχετίζονται με αυτές. Επίσης, περιλαμβάνεται διευρυμένη θεωρητική κατάρτιση για την αντιμετώπιση ασθενών με γενικά νοσήματα, εκπαίδευση στις βασικές αρχές της χειρουργικής, καθώς και τους κανόνες ασηψίας/αντισηψίας. Γίνεται δυνατή η κλινική εφαρμογή των γνώσεων στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του προβλήματος του ασθενή, την πρόταση και την υλοποίηση του σχεδίου θεραπείας, καθώς και στη διαχείριση συμβαμάτων/επιπλοκών και καταστάσεων που απορρέουν από την πάθηση ή και από την επέμβαση
2) Ειδίκευση Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής:
Είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και η κλινική εξειδίκευση στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επιμέρους σκοποί είναι η εκπαίδευση: Στη διερεύνηση και διάγνωση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, χρησιμοποιώντας κλινικά, απεικονιστικά και λοιπά εργαστηριακά ευρήματα, συμπεριλαμβάνοντας πλήρη ιστοπαθολογική εξέταση όπου απαιτείται. Στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες φαρμακευτικές και συντηρητικές επεμβατικές μεθόδους. Στη διερεύνηση των εκδηλώσεων, αλληλεπιδράσεων και επιπτώσεων στη στοματική υγεία συστηματικών νοσημάτων και των θεραπειών τους. Στην επιλογή, το σχεδιασμό, την κατάλληλη τροποποίηση και την ασφαλή εφαρμογή της ενδεδειγμένης οδοντιατρικής και στοματολογικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των ιατρικών βεβαρημένων ασθενών, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, την κατάσταση υγείας του ασθενούς και τη χορηγούμενη θεραπεία σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό. Στην εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και το σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων
3) Ειδίκευση Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος:
Είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και κλινικής εξειδίκευσης των οδοντιάτρων στο επιστημονικό πεδίο της διαγνωστικής μεθοδολογίας των νόσων του στόματος, στην εκμάθηση των βασικών αρχών της ιατροδικαστικής του στόματος, στην ακτινολογία, στην ακτινοτεχνική και στην ακτινοδιάγνωση των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου κλινικές υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk