Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1) Ενδοδοντία
2) Επανορθωτική Οδοντιατρική
3) Περιοδοντολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 6

ECTS (συνολικά): 180


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 18000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: vanag@dent.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 746 1120, 1159

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενδοδοντία, Επανορθωτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του Π.Μ.Σ. "Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών", εκφραζόμενος ανά ειδίκευση είναι:
1) η εκπαίδευση οδοντιάτρων στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ασθενών με ενδοδοντικά προβλήματα, με βλάβες που απορρέουν από τραύμα στα δόντια, να τους εμφυσήσει την ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών (ειδίκευση Ενδοδοντίας)
2) η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής ικανότητας στη σύγχρονη διάγνωση και διαχείριση της τερηδόνας, στην αντιμετώπιση υψηλής δυσκολίας λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων μεμονομένων δοντιών καθώς και προσθετικής αποκατάστασης μικρού αριθμού ελλειπόντων δοντιών (έως τρία) (ειδίκευση Επανορθωτική Οδοντιατρική)
3) η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και τη κλινικής εμπειρίας για την αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντικά και περιεμφυτευματικά προβλήματα οποιασδήποτε μορφής καθώς και ασθενών στους οποίους απαιτείται η τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων (ειδίκευση Περιοδοντολογίας)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk