Βυζαντινές Σπουδες


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Βυζαντινή Ιστορία

2. Βυζαντινή Αρχαιολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ancientw@cc.uoi.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2651007231

ΦΑΞ: 265107035

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει σε αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» εξειδικεύεται στις εξής κατευθύνσεις: Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συμμετέχουν οι Τομείς (α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και (β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:

Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις των Βυζαντινών σπουδών
Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
Επαρκής κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk