ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (επανιδρυθέν)


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscsocps@med.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2551030332

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Ψυχίατροι - Παιδοψυχίατροι 2. Γενικοί Ιατροί 3. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι Τμημάτων Ψυχολογίας , Λογοθεραπείας, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ άμεσα συναφών με την άσκηση ψυχιατρικών δραστηριοτήτων.. 4. Απόφοιτοι ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής εργασίας, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπείας ή άλλου Τ.Ε.Ι. που δίνει πτυχίο συναφές με ψυχιατρικές δραστηριότητες. 5. Ομάδες προαναφερθέντων πτυχιούχων Α.Ε.Ι και ΤΕΙ : α. ανήκουν σε κάποια πολιτισμική μειονότητα με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική β. με μακροχρόνια εργασία σε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού συναφές με την Ψυχιατρική και δημοσιεύσεις σε περιοδικά με συντελεστή απήχησης. γ. με διαρκή, τουλάχιστον διετή, δραστηριότητα στο δημόσιο που συνεχίζεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, με πτυχίο παρόμοιο ή και διαφορετικό από αυτά που αφορούν τις προηγούμενες κατηγορίες και εργάζονται ως στελέχη σε δραστηριότητες που αφορούν την οργάνωση ψυχιατρικών υπηρεσιών ή την πρόληψη ψυχικών διαταραχών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψυχιατρική, Κοινωνική ψυχιατρική, Ψυχολογία, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτική, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Κοινοτική υγεία, Κοινωνική εργασία

ΣΧΟΛΙΑ: Η Κοινωνική Ψυχιατρική είναι κλάδος της Ψυχιατρικής. Το Π.Μ.Σ ¨"Κοινωνική Ψυχιατρική " αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών Ψυχικής Υείας με εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και ερευνητικές, οργανωτικές και κλινικές δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να εργάζονται αποτελεσματικά ως στελέχη σε υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αναπτύσσουν την έρευνα σε αυτό τον Τομέα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk