ΠΜΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgradsecr@med.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-394868

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων
τίτλων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, όπως Οδοντιατρικής και κτηνιατρικής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εμβόλια, Πρόληψη, Λοιμώξεις, Υγεία Παιδιού, Υγεία Εφήβου

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη θεωρία και πράξη των Εμβολιασμών και της Πρόληψης των Λοιμώξεων, περιλαμβάνοντας πεδία βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και στρατηγικές πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων, επικοινωνίας με την οικογένεια και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και τις δομές υγείας.
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία καταρτισμένων στελεχών, κατά προτεραιότητα αυτών που θα ασχοληθούν με το παιδί και τον έφηβο ώστε να είναι σε θέση να υπηρετήσουν σε θέσεις κλινικής αρμοδιότητας στην Κοινότητα και στο Νοσοκομείο από την πρωτοβάθμια ως την τεταρτοβάθμια περίθαλψη καθώς και σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή οργανισμούς που ασχολούνται με τους εμβολιασμούς και την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων σε όλον τον πληθυσμό ή σε ευπαθείς ομάδες και χειρίζονται εξάρσεις , επιδημίες ή έκτακτες καταστάσεις (μετακινήσεις πληθυσμών, δυσχέρειες περίθαλψης).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία: masters@studyingreece.edu.gr