ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6000 - 6500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

Γεωπονικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mba@aua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 5294776

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διοίκηση, τρόφιμα, γεωργία

ΣΧΟΛΙΑ: Ο αγροδιατροφικός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς σε κάθε οικονομία. Η παραγωγή, η μεταφορά και διανομή, αλλά και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αποτελούν τα βασικά μέρη αυτής της ιδιαίτερης αλυσίδας που με μία φράση περιγράφεται ως «από το χωράφι στο ράφι». Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος ΜΒΑ Food & Agribusiness είναι ότι εστιάζει κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και του αγροτικού τομέα. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, την συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την τεχνολογία τροφίμων έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ως υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk