Προχωρημένη Φυσική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΌΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Αστροφυσικής και Διαστημικής
Φυσικής
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας

Συμπυκνωμένης Ύλης και Ατομικής Φυσικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 61


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΟΧΙ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pgrad@physics.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810394004

ΦΑΞ: +30 2810394005

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών Μηχανικών και Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αστροφυσική, Διαστημική Φυσική, Θεωρητική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματίδια, Κοσμολογία, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ατομική Φυσική, Μοριακή Φυσική

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία: masters@studyingreece.edu.gr