Γλώσσα και Πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - GERMAN


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Γλωσσολογία-Διδακτική 2. Λογοτεχνία-Πολιτισμός

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info@del.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 99 5237, 2310 99 1384

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, συναφών επιστημονικών χώρων, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γερμανική Γλώσσα, Γλωσσολογία, Διδακτική, Λογοτεχνία, Πολιτισμός.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk