Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: ΙΣΠΑΝΙΚΑ - SPANISH


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές»
2. «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ξένες Γλώσσες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: hispanicstudies@spanll.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 7277570

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 34 του ν. 4485/17). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λατινοαμερικανικές Σπουδές, Ισπανικές Σπουδές, Μετάφραση
Γλωσσολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως είτε σε συνδυασμό, καθώς και ως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ισπανική ή και στην αγγλική γλώσσα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk