ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974024241

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
▪ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικών Σχολών και λοιπών Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
▪ κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
▪ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων λοιπών Επιστημών, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Υγείας.
▪ καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών και Τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί
▪ υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής.
▪ μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ.34 του Ν.4485/2017 (μετά από αίτησή τους μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο αρ. 45 του Ν.4485/2017).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γενική Παιδιατρική, Εξειδικευμένη Παιδιατρική, Κλινική Πράξη, Έρευνα

ΣΧΟΛΙΑ: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» είναι ένα ΠΜΣ Σύγχρονης Παιδιατρικής προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ειδικευόμενων ιατρών, παιδιάτρων, αλλά και νοσηλευτών και επιστημόνων υγείας, το οποίο στηρίζεται στο ότι η βελτίωση της υγείας των παιδιών εξαρτάται από την έρευνα, και η παροχή υπηρεσιών απαιτεί μια κουλτούρα που συνεχώς εξετάζει και κρίνει.
Συμπεριλαμβάνει όλη την Παιδιατρική με τις τελευταίες της εξελίξεις συνοπτικά και απλά, αλλά όχι απλοϊκά, σε λογική σειρά, με πολλές διδακτικές εικόνες, γραφήματα και πίνακες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και λογική συγκράτηση στην μνήμη σημαντικών εννοιών και πληροφοριών. Περιέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που χρειάζονται για την εκμάθηση της αύξησης και ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου και για την λογική και κριτική πρόσληψη εννοιών της παθοφυσιολογίας, διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης του άρρωστου παιδιού. Συμβάλλει στην καλύτερη εκμάθηση της Παιδιατρικής και συνεπώς στην καλύτερη φροντίδα του ιδιαίτερα ευαίσθητου παιδιατρικού πληθυσμού της Χώρας μας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των παιδιατρικών πρακτικών ή/και πολιτικών στους παρακάτω τομείς:
▪ Γενική Παιδιατρική
▪ Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
▪ Γενετική
▪ Φαρμακολογία
▪ Εξειδικευμένη Παιδιατρική
▪ Λοιμώξεις στην Παιδιατρική
▪ Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης
▪ Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική
▪ Πνευμονολογία/Αλλεργιολογία
▪ Εφηβική Ιατρική
▪ Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία
▪ Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική
▪ Πρώτες Βοήθειες
▪ Ειδικά Παιδοχειρουργικά Θέματα
▪ Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα
▪ Πληροφορική της Υγείας
▪ Διοίκηση Μονάδων Υγείας
▪ Νομικά και Ηθικά θέματα στην Παιδιατρική
▪ Βιοστατιστική
▪ Μεθοδολογία Έρευνας
▪ Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
▪ Πρακτική Άσκηση
▪ Διπλωματική εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk