ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Γεωπονικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: farmbm@aua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105294770

ΦΑΞ: 2105294779

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαραίτητη η αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., γεωπονικής κατεύθυνσης που επιθυμούν να συνδυάσουν τις βασικές τους γνώσεις με στοιχεία της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας ή σε αποφοίτους οικονομικών ή άλλων συναφών επιστημών, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κυρίως στη Ζωική Παραγωγή και τις Υδατοκαλλιέργειες, αλλά και τη Φυτική Παραγωγή.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αγροτική Ανάπτυξη, Συμβουλευτική, Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων, σχεδιασμός και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων-προγραμμάτων, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικά Σχέδια, Μάρκετινγκ, Αναπτυξιακά Προγράμματα, Αναπτυξιακή Πολιτική, Αγροτική Πολιτική

ΣΧΟΛΙΑ: Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σπουδών που συνδυάζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη θεωρητική γνώση με την αναπτυξιακή πρακτική, με ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας. Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης του πρωτογενή τομέα (Ζωική Παραγωγή και Υδατοκαλλιέργειες, Φυτική Παραγωγή) σε συνδυασμό με γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και τη διαχείριση της Καινοτομίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk