ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ: Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:

1. Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός

2. Αθλητική Διατροφή

3. Κλινική Διατροφή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 0 - 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pms.diatrofi@nutr.teithe.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310013444

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) των επιστημονικών κλάδων Διατροφής και Διαιτολογίας, Επιστήμων Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Γεωπονικών Επιστημών, Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, Ελληνικών, ή αναγνωρισμένων στη χώρα τους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί 50 φοιτητές και στους δύο κύκλους φοίτησης, κατά προτίμηση 25 σε κάθε κύκλο, με δυνατότητα απόκλισης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μεσογειακή διατροφή, κλινική διατροφή, αθλητική διατροφή, τουρισμός, αθλητισμός

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk