ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΡΕΥΣΤΑ

2. ΣΤΕΡΕΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών ΕπιστημώνΜηχανολόγων ΜηχανικώνΠολιτικών ΜηχανικώνΝαυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: compmech@chemeng.ntua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107722248

ΦΑΞ: 2107723304

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π. ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το Ε.Μ.Π.
2. Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανία στο εξωτερικό.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk