Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscres@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 538 1225

ΦΑΞ: 2105381226

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΎΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΚΑ ΔΊΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Σε κάθε ετήσια προκήρυξη περιλαμβάνονται διαφορετικά θέματα επιβλέπόμενης έρευνας ανάλογα με τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk