Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000 - 8000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΧΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mtim@isc.tuc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2821 037 161

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Προερχόμενοι από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διοίκηση, Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Μάρκετινγκ

ΣΧΟΛΙΑ: Απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο:
a. Την εξειδίκευση τους στα σύγχρονα συστήματα διοίκησης των τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας συνδυάζοντας γνώσεις από τις επιστήμες της διοίκησης, της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, της οικονομίας, του μάρκετινγκ, της καινοτομίας, της πληροφορικής, των τεχνολογιών, της νομικής, καθώς επίσης και τη δημιουργία επιστημόνων - ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.
b. Την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και
τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
c. Την απόκτηση γνώσεων επί του ισχύοντος νομικού
πλαισίου που διέπει την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων.
d. Την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα είναι διεθνές και προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα.

Αιτήσεις: https://e-graduate.tuc.gr
(έχουν δικαιωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.4485/2017)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk