Πληροφορική και Τηλεματική


ΙΔΡΥΜΑ: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: itpsec@hua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 00302109549402/440

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Τηλεματικής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος, στην παραγωγή και προαγωγή νέας επιστημονικής γνώσης, στην ανάδειξη της Αριστείας, επιβραβεύοντας τους διακριθέντες φοιτητές, στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

Κατηγορίες Εισακτέων:
Απόφοιτοι, Εργαζόμενοι, Αυτοαπασχολούμενοι

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνολογίες, Εφαρμογές Ιστού
Δίκτυο, Υπηρεσίες Τηλεματικής, Διαχείριση Δικτύων
Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk