Επιστήμη και Τεχνολογία Πληροφορικής και Υπολογιστών


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και
Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5385312

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι τμημάτων πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαχείριση Γνώσης, Προηγμένα Γραφικά, Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας, Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου, Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού και/Υλικού, Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα για Εξειδικευμένες Εφαρμογές, Βιομηχανική, Πληροφορική, Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας, Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων, Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων, Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες, Δικτύωση ορισμένη από το λογισμικό

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk