Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γλώσσα διδασκαλίας: ΓΑΛΛΙΚΑ - FRENCH


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Κατεύθυνση Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας (Image Synthesis & Analysis) – ΣΑΕ
2. Κατεύθυνση Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) – ΕΔ
3. Κατεύθυνση Γεωπληροφορική (Geoinformatics) – ΓΕΩ
4. Χωρίς εξιδεικευμένη κατεύθυνση – ΧΕΚ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2900

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο της Limoges


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-aivc@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 538 5312

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: "πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων
που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων πληροφορικής."

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γραφικά Υπολογιστών, Πολυμέσα, Διαδίκτυο, Εικονική Πραγματικότητα, Ευφυή Συστήματα, Συστήματα Γνώσης, Όραση Υπολογιστή, Αναγνώριση Προτύπων, Ανάλυση Εικόνας, Σύνθεση Εικόνας, Τεχνητή Νοημοσύνη

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk