Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1/ Διδασκαλία Αθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

2/ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
και
3/ Ειδική Αγωγή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 0 - 3200

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 75

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Παιδαγωγικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: thepae@ppp.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.7277591

ΦΑΞ: 210.7277591

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1/ Διδασκαλία Αθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Απόφοιτοι Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
2/ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση
3/ Ειδική Αγωγή: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Α/θμια και Β/θμια. Επίσης, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικό έργο, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδασκαλία και αξιολόγηση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειδική αγωγή

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk