Ιστορία και Τεκμηρίωση


ΙΔΡΥΜΑ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1) Αρχαίος Κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
2)Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας
3) Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1600

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mariakon@ionio.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661087350

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρου 34 του ν.4485/2017

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιστορία, Τεκμηρίωση

ΣΧΟΛΙΑ: _Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ένα ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών.
_Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης με ταυτόχρονη μετάδοση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου.
_Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους μέχρι τις 30/9/2023 και αναμένουν ΜΟΝΟ βαθμολογίες στα μαθήματα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μας προσκομίσουν αργότερα τη σχετική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk