Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημεία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΌΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Βιολογική και Οργανική Χημεία
2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία
3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: tsolis@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302810545133

ΦΑΞ: +302810545164

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Χημικοί,Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων τμημάτων συναφούς με το πρόγραμμα του γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ , ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr