Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημεία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΌΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Βιολογική και Οργανική Χημεία

2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία

3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: tsolis@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302810545133

ΦΑΞ: +302810545164

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Χημικοί,Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων τμημάτων συναφούς με το πρόγραμμα του γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ , ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ,
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην επιστήμη της Χημείας και διεπιστημονικούς κλάδους, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους, στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού (πχ.Πανεπιστήμια,Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,Ερευνητικά ιδρύματα,Γενικό Χημείο του Κράτους,εργαστήριο ΟΑΚΑ,Νοσοκομεία) και του ιδιωτικού Τομέα (πχ.Φαρμακοβιομηχανίες,εταιρείες τροφίμων,εταιρείες καλλυντικών,εταιρείες επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμών, Συνεταιρισμοί κ.λπ.).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk