ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 0 - 1950

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 45

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ddpms@ee.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +2310/996023, 2310/996395

ΦΑΞ: +2310/996292

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk