Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: clinical_pharmacology@hotmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25510-30705

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες βιοϊατρικών ειδικοτήτων, όπως πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής, Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φαρμακολογία, Θεραπευτική.

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική (Clinical Pharmacology and Therapeutics) και η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα κλινικής έρευνας και αρχών θεραπευτικής. Στόχος του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν στον χώρο του Φαρμάκου συνδυάζοντας την ερευνητική γνώση των βασικών επιστημών με τις ανάγκες της κλινικής ιατρικής και την εφαρμογή τους στην καθ’ ημέρα πράξη.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk