Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές
2. Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τέχνες

Πολιτικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info@vis.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 995069

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Για την ειδίκευση "Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές", κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
2. Για την ειδίκευση "Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης" κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τέχνη, Πολιτικές Επιστήμες, Δημόσια Σφαίρα, Πολιτισμός

ΣΧΟΛΙΑ: Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες κάθε δύο (2) χρόνια.
Διαδικασία επιλογής φοιτητών:
1. Για την ειδίκευση "Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές": αξιολόγηση Φακέλου - Συνέντευξη
2. Για την ειδίκευση "Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης": γραπτή Εξέταση - Συνέντευξη

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk