Θαλάσσια Βιοτεχνολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Innovative Bioproducts for Future
Blue biomass; Marine biorefinary
Aquaculture Biotechnology

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5000 - 9000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: La Rochelle Université (La Rochelle University), Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (Catholic University of Valencia San Vicente Mártir), Sveučilište u Zadru (University of Zadar), Klaipėdos universitetas (Klaipeda university) Ρουμανία: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (Technical University of Construction Bucharest)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Γεωπονικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: vera.charitou@aua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2105294942

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ:

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θαλάσσια, Βιοτεχνολογία, Βιο-προϊόντα, Υδατοκαλλιέργεια

ΣΧΟΛΙΑ: 5.000 € for EU citizens & 9.000 € for non-EU citizens

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk