Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1560 - 3900

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 28

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dhm@uowm.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2461 056 514

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk