Δημόσια Υγεία και Θαλάσσιες Μεταφορές


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 8000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 86

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscphm-admin@uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2410 565 055

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΞΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του περιεχομένου του ΞΠΜΣ και
β) από τα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του περιεχομένου του ΞΠΜΣ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημόσια Υγεία, περιβαλλοντική υγιεινή, θαλλάσιες μεταφορές, νοσήματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk