ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
3. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mstathaki@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 21320 10207

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Επιστημών Υγείας
2. Απόφοιτοι ΑΕI/ΤΕΙ Βιολογικών και Θετικών Επιστημών
3. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Επιστημών της γης
4. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

ΣΧΟΛΙΑ: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk