ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2250

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: master.epihelth@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 213 2010 215/216

Αποστολή e-mail

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο της Προαγωγής Υγείας.Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση της κλασσικής επιδημιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων και πολιτικών πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk