Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mmrfe-msc@soc.aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2251036504, +30 2251036525, +30 2251036522

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: "1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, και Επιστημών
Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Νοσηλευτικής
2. Απόφοιτοι από όλα τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88 του ν. 3883/2010 - Α΄ 167), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4249/2014 -Α΄ 73), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας (παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014
2014 - Α΄ 73) και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -
ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 του π.δ. 75/2018 - Α΄ 145) της χώρας. "

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Δίκαιο ΕΕ, Ανθρωπινα Δικαιώματα στην Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι μας έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε ΜΚΟ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk