Διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε έξυπνη αγροκαλλιέργεια


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Catholic University of the Sacred Heart (Italy) - UCSC University of Debrecen (Hungary) - DEB University of Porto (Portugal) - UPorto University Pompeu Fabra (Spain) - UPF Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia) - VIA AgriWatch BV (Netherlands) - AW Agroop Lda (Portugal) - AGP Cerca Trova Ltd (Bulgaria) - CT ECQA European Certification and Qualification Association GmbH (Austria) - ECQA Evolutionary Archetypes Consulting SL (Spain) - EA Ktima Filippou-Schoinoplokakis (Greece) – KF Regional Federation of CUMA of the West (France) – CO Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Greece) - MAICh


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Γεωπονικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info@terratechmsc.eu

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310013067

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι τμημάτων Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Δασολογίας, Αγροκαλλιέργειας, Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φυσικής που ανήκουν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Γεωργία Ακριβείας, Δίκτυο αισθητήρων

ΣΧΟΛΙΑ: Το ΠΜΣ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus κατά το πρώτο έτος. Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται δια ζώσης όπως και ένας μήνας πρακτικής άσκησης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk