Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα):

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: alkaragi@auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30.2310.999.338, +30.6951264780

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Μαιευτικής ή Γενετικής, Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενδοσκοπική χειρουργική, Ανατομία, Γυναικολογικές παθήσεις, Ζωικοί ιστοί

ΣΧΟΛΙΑ: Το ΔΠΜΣ είναι μεικτής μορφής/blended form και συνδυάζει την επιτόπια/δια ζώσης διδασκαλία με τη διαδικτυακή διδασκαλία.
Με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάγνωση και θεραπεία καλοηθών γυναικολογικών, ουρογεννητικών, και πυελικών ογκολογικών παθήσεων, καθώς και πρακτικές χειρουργικές και ενδοσκοπικές δεξιότητες στη χειρουργική ανατομία προκειμένου να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή πρακτική εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην ασφάλεια των ασθενών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk