Προχωρημένες Σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία (WE-TEAM)


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: 1.Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο), 2.Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Κυότο (Ιαπωνία), 3. Πανεπιστήμιο της Άνω Αλσατίας (Γαλλία), 4.Πανεπιστήμιο του Μπόρας (Σουηδία), και 5.Πανεπιστήμιο της Βαλένθιας (Ισπανία).


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dikniga@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2105381216

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού και ενδεικτικά
από τμήματα κλωστοϋφαντουργίας, χημικών μηχανικών,
μηχανολόγων μηχανικών, βιομηχανικού σχεδιασμού
και παραγωγής, χημείας, επιστήμης των υλικών κ.τ.λ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Το συγκεκριμένο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στα προγράμματα "Erasmus Mundus" (Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών). Οι φοιτητές κατά το 1ο εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα στο Ίδρυμα-Συντονιστή (Πανεπιστήμιο Γάνδης) και στην συνέχεια κάθε εξάμηνο σε ένα από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.

(Πρόγραμμα Erasmus Mundus): 1.Γάνδη, 2.Κυότο, 3.Αλσατία, 4.Μπορας, 5.Βαλένθια, 6.Αθήνα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk