Σχεδιασμός Μαθήματος σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Σχεδιασμός Μαθήματος σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού στις θετικές επιστήμες
2. Σχεδιασμός Μαθήματος σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού στις Επιστήμες του Ανθρώπου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΒΟΛΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: primedupg@pre.uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24210 74783

ΦΑΞ: 24210 74786

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Α΄ Κατεύθυνση: 1. Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλην Σχολών ΦΠΨ)
2. Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ
Β΄ Κατεύθυνση:
1. Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων. 2. Απόφοιτοι Σχολών Επιστημών του Ανθρώπου (πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων).
Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει για την εισαγωγή πτυχιούχων και άλλων τμημάτων στις 2 κατευθύνσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικό υλικό, μαθησιακά περιβάλλοντα, προγράμματα σπουδών, θεωρίες μάθησης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk