Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο 


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλικά - French


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τουλούζης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο της Τουλούζης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Νομικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dtournas@law.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310995267

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Νομικής. Οι απόφοιτοι και απόφοιτες αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο κοινωνικό δίκαιο από ευρωπαϊκή και συγκριτική σκοπιά

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο , συλλογικό και ατομικό εργατικό δίακιο, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικό κράτος

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk