ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2700

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Θεολογίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 23

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ptpe@edc.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077650

ΦΑΞ: 2831077654

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Θεολογίας, Ποιμααντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.
β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής.
γ) Άλλων Τμημάων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον στις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε σε (3) μαθήματα Θεολογίας είτε σε τέσσερα συνολικά μαθήματα Επιστημών Αγωγής και Θεολογίας.
δ) Kάτοχοι Κρατικού Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θρησκεία, Παιδεία, θεολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk