Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 35

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pms.slav@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310997130

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και Α.ΤΕ.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Πτυχιούχοι ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 3. Πτυχιούχοι παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολών της Αστυνομίας και λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ισότιμων με τις Σχολές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΛΑΒΟΛΟΓΙΑ, ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εκπαίδευση, σε διάφορες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους (π.χ. εθνικής ασφάλειας, διπλωματίας κ.α.), καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk