Εφαρμοσμένη Φυσική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΛΑΜΙΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ap-msc@phys.uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 22310-60139, 60122, 60123

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής καθώς και πτυχιούχων συναφών
ειδικοτήτων από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών, Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων ΤΕΙ σε
θέματα Σχεδιασμού και μελέτης Υλικών, Υπολογιστικών
Μεθόδων και Ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων, θέματα προχωρημένου ηλεκτρομαγνητισμού (μεταϋλικά),
φωτονικής και ραδιαστρονομίας, ενώ με την αύξηση των
μελών ΔΕΠ θα παρέχει και γνώσεις σε θέματα Φυσικής
Υψηλών Ενεργειών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk