Εφαρμοσμένη Πληροφορική


ΙΔΡΥΜΑ: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: applied@hua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109549460

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (Applied Informatics) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και είναι ένα πρόγραμμα ανακατεύθυνσης σπουδών (conversion course). Απευθύνεται σε επιστήμονες, πτυχιούχους Τμημάτων που δεν ανήκουν στο χώρο της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλλάξουν κατεύθυνση σε σχέση με τις προπτυχιακές σπουδές τους και να εστιάσουν σε έναν εντελώς καινούριο και καινοτόμο τομέα, όπως είναι ο τομέας της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας γενικότερα, προκειμένου, να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς εργασίας σε στελέχη πληροφορικής, αλλά και να δοθούν εργασιακές προοπτικές σε απόφοιτους σχολών όπου παρατηρείται ανεργία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πληροφορική, Προγραμματισμός, Python, java, τηλεματική, Ανακατεύθυνση, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαχείριση Δεδομένων, Yπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές, Πληροφοριακά Συστήματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk