ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων, β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2880

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Πληροφορικής Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Πειραιώς


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 80

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-inf@uowm.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες. Το πτυχίο απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το πρόγραμμα προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:
α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων
β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, STEAM, ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες. Το πτυχίο απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το πρόγραμμα προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:
α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων
β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk