Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2700

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: grammKEKO@social.soc.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077491

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών Επιστημών, και Επιστημών Ζωής της μεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής τμήματα: Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης, Ψυχολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Γεωγραφίας, Κοινωνικής Οικονομίας και Οικολογίας κ.λπ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινοτική Εργασία, Κοινωνική Οικονομία

ΣΧΟΛΙΑ: Δια ζώσης με δυνατότητα το 30% κάθε μαθήματος εξ αποστάσεως.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk