Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2200

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΦΛΩΡΙΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Γεωπονικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lwm@uowm.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2385054610

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Γεωπονικών Σχολών,
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ Οικονομικών Σχολών,
3. Απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας,
4. Απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολών ή Τμημάτων Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας ή παρεμφερών αντικειμένων καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαχείριση εκτροφών, Άγρια πανίδα

ΣΧΟΛΙΑ: Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική ή /και η Αγγλική. Έστω και ένας ξένος φοιτητής να κάνει αίτηση το μεταπτυχιακό μπορεί να γίνει στα Αγγλικά.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk