Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secretary@ceid.upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 996945

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διπλωματούχοι Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και άλλων συναφών προς αυτά, Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και συναφών αντικειμένων, καθώς και Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι απόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων μπορούν να προέρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και από συναφή Τμήματα ΤΕΙ, όπως Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών ή άλλα συναφή.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επεξεργασία σήματος, Mηχανική Μάθηση, Επιστήμη δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk