Επιστήμες της Αγωγής : Θρησκεία και Παιδεία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2700

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Θεολογίας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pms.religion.education@edc.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2831 077 652

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. εφόσον στις προπτυχιακές σπουδές έχουν εξεταστεί επιτυχώς είτε σε 3 μαθήματα Επιστημών Αγωγής είτε σε 3 μαθήματα Θεολογίας είτε σε 4 συνολικά μαθήματα Επιστημών Αγωγής και Θεολογίας, Κάτοχοι Κρατικού Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk