Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τέχνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: theatric@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 962925

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλοσοφικών Σχολών, Κινηματογραφικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Σχολών Πολιτισμικών Σπουδών, Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, και Ψυχολογίας. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι αντιστοίχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή T.E.I., εφόσον υπάρχουν τέτοια, και απόφοιτοι δραματικών / καλλιτεχνικών σχολών που διαθέτουν και πτυχίο. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.

ΣΧΟΛΙΑ: Πολιτικές ταυτότητας, Παραστατικές Τέχνες, Κινηματογράφος, Φύλο

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk